Hyperberic Oxygen Therapy

Hyperberic Oxygen Therapy

Hyperbaric Oxygen Therapy ဆုိတာဘာလဲ

ေသြးခ်ိဳးဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ေနပီး ဒဏ္ရာတစ္ခုခုရပီးေနာက္ အနာက်က္ဖို႕အင္မတန္ခက္ေနပါသလား

သင့္ရဲ႕ကေလးဟာ Autism တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါသလား

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအျမဲရွဴသြင္းေနတဲ့ ေလထဲမွာရွိတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္က ၂၁%ပဲရွိတယ္။ Hyperberic Oxygen Threapy ဆိုတာကေတာ့ ၁၀၀% အျပည့္အဝ ပါဝင္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ အလံုပိတ္ Chamber ႀကီးေတြထဲကိုဝင္ပီး ရွဴျခင္းျဖင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္းကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္ထက္ ေလဖိအား ၂ဆမွ ၃ဆခန္႕ျမင့္တဲ့ ေလဖိအားအကိုအသံုးျပဳပီး ၁၀၀%အျပည့္အဝပါဝင္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ရွဴျခင္းအားျဖင့္ ေသြးထဲကို ေအာက္ဆီဂ်င္ ေရာက္ရွိနိုင္မႈကလည္း ပံုမွန္ထက္ အဆေပါင္း ၂၀ ပိုပီးေရာက္ရွိနိုင္မွာျဖစ္ပီး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိထားတဲ့အနာေတြ၊ တစ္သ်ဴးေတြကို ေအာက္ဆီဂ်င္ ပိုမိုေရာက္ရွိေစျခင္းေၾကာင့္ အနာက်က္ျမန္ျခင္းနဲ႕ အျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာကို ရရွိေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Hyperbaric Oxygen Therapy ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအေျခအေနမ်ား

မူလအစက HBO Threapy သည္ ေလဖိအားေလ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမက်န္းမာျခင္းမ်ား ကုသမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ သို႕ေသာ္လည္း HBO Therapy ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာအက်ုိဳးေက်းဇူးမ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားတြင္လည္း HBO Therapyကို ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ

(၁) ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေျခေထာက္နွင့္ ေျခဖဝါအနာမ်ား။ ။ HBO Therapy ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၁၀၀%အျပည့္အဝရရွိုိနိုင္သျဖင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ပ်က္ဆီး သြားေသာ ေသြးေၾကာအသစ္မ်ားကို ေအာက္ဆီဂ်င္ပိုမိုေရာက္ရွိေစမည္။ ႏူးညံ့ေသာတစ္သ်ဴးမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေျခေထာက္ႏွင့္ေျခဖဝါးရွိအနာမ်ားနွင့္ အျခားေသာ အနက္က်က္ရန္ခက္ခဲသည့္ နာတာရွည္အနာမ်ား

(၂) ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ သို႕မဟုတ္ ဆိုင္ရာနိုက္ အဆိပ္တက္ျခင္း။ ။ ပံုမွန္ထက္ဖိအားမ်ားပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ပံုမွန္ထက္ပိုမိုရရွိျခင္းအားျဖင့္ ေသြးထဲတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ခႏၵာကိုယ္ျပင္ပေရာက္ေအာင္ ပို၍တြန္းထုတ္ပစ္နိုင္သည္။ ေသြးထဲမွာအဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဖယ္ထုတ္နိုင္သျဖင့္ အဆိပ္တက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္ေသာ ဦးေနွာက္အာရံုေၾကာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

(၃) အနာပိုးဝင္ျခင္း။ ။ ေသြးထဲတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏ ပံုမွန္ထက္ပိုမိုေရာက္ရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ ခႏာကိုယ္၏ခုခံအားစနစ္လည္းပိုေကာင္းမြန္လာကာ ဒဏ္ရာနွင့္အရိုးမ်ားရွိ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို ေသေၾကပ်က္ဆီးေစနိုင္ပါမည္။

(၄) အျခားအေျခအေနမ်ား။ ။ Autism ကေလးမ်ား၊ Cerebral Palsy ႏွင့္ Lyme Disease ခံစားေနရေသာကေလးမ်ားနွင့္ ဒဏ္ရာတစ္ခုခုရရွိပီးေနာက္ အနာက်က္ျမန္ရန္လည္း HBO Threapy ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

Autism ကေလးမ်ားတြင္ HBO Threapy သည္ မည္ကဲ့သို႕အက်ိဳးရွိပံုသိရွိရန္ ႏွိပ္ပါ။

HBO Therapy ျပဳလုပ္ေနစဥ္ မည္ကဲ့သို႕ခံစားရမလဲ

ေအာက္ဆီဂ်င္ ၁၀၀% ရွဴျခင္းသည္ နာက်င္မႈမရွိပါ။ HBO Ttherapy ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနစဥ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေနပီး မွန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အဖံုးေလးပါရွိရွိ Chamberႀကီးထဲတြင္ ကုသမႈအေပၚမူတည္ပီး မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ နာရီအနည္းငယ္ၾကာသည္ထိ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ဆီဂ်င္စပီးေပးခါစႏွင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္ပီးခါနီးအခ်ိန္တြင္ သင္၏နားထဲတြင္ နားထဲရွိေလဖိအား အေျပာင္းအလဲတစ္ခုေၾကာင့္ ဥပမာအားျဖင့္ ေလယဥ္ဆင္းခ်ိန္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေရေအာက္ထဲတြင္ ေရကူးေနစဥ္ ဘာမွမၾကားေတာ့သလုိလို တစ္ခုခုျပည့္ပီးပိတ္ေနသကဲ့သို႕ သင့္၏နားထဲတြင္ တစ္ခုခုျပည့္ပီးပိတ္ေနသည့္ အာရံုခံစားမႈတစ္မ်ိဳးကို ရရွိမည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာ အာရံုခံစားမႈမ်ိဳး ျပင္းျပင္းထန္ထန္မျဖစ္နိုင္ေစရန္ တံေတြမ်ိဳခ်ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ သင္ၾကားေပးပါမည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ကုသမႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ဦးေခါင္းခ်ာခ်ာလည္ေနသလို ခံစားရတတ္ပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပ်ာက္သြားပါမည္။

ကုသမႈအႀကိမ္မည္မွ် ျပဳလုပ္ဖို႕လိုအပ္သလဲ

ကုသမႈျပဳလုပ္ပီး ရရွိလာမည့္အေျခအေနနွင့္ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားအေပၚမူတည္ပီး အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုသမႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ခုခုတြင္ ကုသမႈစပီးျပဳလုပ္သည့္ ပထမအပတ္အတြင္ ၁ႀကိမ္မွ ၂ႀကိမ္ထိ ကုသမႈျပဳလုပ္ရမည္။ ဒဏ္ရာတစ္ခုခုရပီး နာတာရွည္ပိုးဝင္ျခင္း၊ အနာက်က္ ေနွးျခင္းမ်ားတြင္ ကုသမႈတစ္ႀကိမ္အတြက္ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၂၀မွ ၁နာရီအထိ လိုအပ္ပီး အႀကိမ္ေရမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ အႀကိမ္ေရမ်ားစြာျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သလဲ

ပ်က္ဆီးသြားေသာ တစ္သ်ဴးမ်ားနွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားျပန္လည္ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းဆံုးရရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာလူနာမ်ားတြင္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ေသြးေၾကာမ်ားအားလံုး၏ ၇၀% ခန္႕ပ်က္ဆီးဆံုးရံွဳးမႈရွိတတ္ပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ HBO Therapy ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုသမႈအႀကိမ္ေရေပါင္း ၆ ႀကိမ္မွ ၈ ႀကိမ္အထိ ျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား ျပန္လည္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးနိုင္ေၾကာင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုသမႈအႀကိမ္ေရ ၁၈ ႀကိမ္မွ ၂၃ႀကိမ္အတြင္း ေသြးေၾကာမ်ားျပန္လည္ ရွင္သန္ႀကီးထြားနိုင္ပီး ပံုမွန္တစ္သ်ဴးမ်ား၏ ၈၀%ထိ ေသြးေၾကာမ်ားျပန္လည္ရွင္သန္မႈ ရွိနိုင္ပါသည္။

ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳလူနာမ်ားတြင္ နာတာရွည္ေျခေထာက္အနာမက်က္ျခင္းျဖစ္တတ္ပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ၁၀၀% ရွဴေပးျခင္းျဖင့္ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္းကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။

အနာက်က္ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ တျခားမည္သည့္အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္သလဲ

အနာတစ္ခုျမန္ျမန္ အနာက်က္ရန္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား၊ အစားအာဟာရမ်ား၊ အနာကိုေသေသခ်ာခ်ာ ဂရုစိုက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေယဘုယ်က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္သည္။

ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳဓာတ္ကို ပံုမွန္ထိန္းရခက္ခဲျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပံုမွန္အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညွိရခက္ခဲျခင္းမ်ားသည္ HBO therapy ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ရရွိလာမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္သကဲ့သို႕ ေသြးေၾကာမ်ားျပန္လည္ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈကိုလည္း ေနွးေစပါသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ခႏာကိုယ္ေနရာအနွံ႕သို႕ ေအာက္ဆီဂ်င္ေရာက္ရွိနိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းေၾကာင့္ HBO Therapy ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတစ္ခုခုတြင္ ကုသမႈမျပဳလုပ္မွီ HBO Threapy ျပဳလုပ္ေပးမည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားရပါမည္။

၄င္းတို႕မွာ (၁) ဖ်ားနာျခင္း

(၂) ပ်ိဳ႕ျခင္း

(၃) အန္ျခင္း

(၄) ဝမ္းေလွ်ာျခင္း

(၅) ဦးေခါင္းအံုခဲကိုက္ခဲျခင္းစသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

Autism ကေလးေတြအတြက္ Hyperbaric Oxygen Threapy

သာမာန္အားျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ပံုမွန္အတိုင္း အလုပ္တစ္ခုအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈနွင့္ စကားေျပာျခင္းစတဲ့အလုပ္ေတြျပဳလုပ္ရာမွာ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အလုပ္ပိုပီး လုပ္ရပါတယ္။ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႕ ပိုမိုေသြးလည့္ပတ္မႈျဖစ္ေစပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႕ ဂလူးကိုစ့္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕မွသာ ဦးေနွာက္ဆဲလ္ေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ပံုမွန္အလုပ္ေတြကို ျပဳလုပ္နိုင္ဖို႕အတြက္ အားအင္အလံုအေလာက္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအမ်ားစုအရေတာ့ Autism ကေလးေတြကေတာ့ အထက္ပါအခ်က္ေတြအားလံုးဟာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Autism ကေလးေတြမွာ ဦးေႏွာက္က သူ႕ရဲ႕အလုပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ စကားေျပာျခင္း၊ တစ္ခုခုကိုအာရံုစူးစိုက္ျခင္းစတဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႕အတြက္ ဦးေႏွာက္ထဲသို႕ ေသြးလည္ပတ္ေရာက္ရွိမႈက ပံုမွန္ထက္ပိုနည္းေနပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႕ ကလူးကိုစ့္ဓာတ္ေတြေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မႈလည္း ေလ်ာ့နည္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ဦးေနွာက္ဆဲလ္ေတြအတြင္း ေသြးလည္ပတ္ေရာက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ေအာက္ဆီဂ်င္ပမဏ ပံုမွန္ထက္ပိုမိုနည္းပါးတဲ့အတြက္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ ပ်က္ဆီးၾကရပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ေသြးလည္ပတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေသြးလည္ပတ္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းကို Brain Hypoperfusion လို႕ေခၚပီး ေဆးပညာနယ္ပယ္မွာလည္း Autism ကေလးေတြမွာျဖစ္ပြားတဲ့ Brain Hypoperfusion ကိုလက္ေတြသရုပ္ေဖာ္ျပသနိုင္မယ့္ သင္ခန္းစာ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈေတြအရ ဦးေႏွာက္ေသြးလည္ပတ္မႈေနွးေကြးျခင္းဟာ အသက္အရြယ္အလိုက္ ပိုမိုဆိုးရြားမႈရွိတတ္ပီး အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့ကေလးေတြမွာ ဆိုးရြားမႈအေျခအေန အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

Autism ကေလးေတြရဲ လကၡဏာေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးရဲ႕ဦးေႏွာက္ေသြးလည္ပတ္မႈ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့နည္းေနသလဲဆိုတာကို သိရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။