Contact Us

Contact Us

Địa chỉ và Chỉ đường

Chat trực tuyến:

Bấm Vào Đây

Điện cho chúng tôi :
+66 951575859 (viber, zalo, line)

Liên hệ đến: vietnam@yanhee.net

Địa chỉ:

454 Charansanitwong Road, Soi 90 Bang-o, Bangplad, 10700 Bangkok Thailand

Cách đi đến Bệnh viện

Bạn có thể đi sky train (BTS) đến bến Victory Monument sau đó lên xe buýt số 18 hoặc taxi để đến Bệnh viện Quốc tế Yanhee

Lo  13o47'58.45" N
La  100o30'40.54" E