ជំរើសនៃការព្យាបាលក្រៅពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺដែលពុំអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយការប្រើថ្នាំពេទ្យបាននោះ​ អ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងអាចជំនួសថ្នាំបាន។

ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទៈ (+66) 2 879 0300