ការវះកាត់ប្តូរភេទពីស្រីទៅប្រុស

ផ្លាស់ប្តូររាងកាយរបស់អ្នកតាមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នក

ផ្លាស់ប្តូរពីស្រីទៅជាប្រុស

តាមសេចក្តីត្រូវការ

ការវះកាត់ប្តូរភេទមានការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ព្រមទាំងបានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរ​។បច្ចុប្បន្ននេះការវះកាត់ប្តូរភេទពីស្រីទៅប្រុសមានការវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់និងរីកចំរើនជាលំដាប់ លោកអ្នកអាចធ្វើការវះកាត់ប្រកបដោយលទ្ធផលល្អព្រមទាំងបានទទួលអវយវៈបុរសដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងគោលបំណងដែលលោកអ្នកចង់បានផងដែរ។

គុណសម្បត្តិអ្នកដែលអាចទទួលការវះកាត់ប្តូរភេទ

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី​២០ឆ្នាំឡើងទៅ(ក្នុងករណីអាយុតិចជាង២០ឆ្នាំត្រូវមានការយល់ព្រមឲ្យ មានការវះកាត់ពីសំណាក់អាណាព្យាបាល)។
 • ប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាមនុស្សប្រុសមិនតិចជាងរយៈពេល១ឆ្នាំព្រមទាំងធ្លាប់ទទួលអ័រម៉ូនភេទប្រុស យ៉ាងតិច១ឆ្នាំក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានបំណងវះកាត់យកអវយវៈស្រ្តីដែលសំខាន់ចេញដូចជា​កាត់ស្បូន​ ដៃស្បូនជាដើម។
 • ទទួលការវាយតម្លៃពីសភាពផ្លូវចិត្តព្រមទាំងលិខិតបញ្ជាក់យល់ព្រមពីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចិត្តសាស្រ្តយ៉ាងតិចចំនួន២រូប
 • មានសុខភាពរាងកាយរឹងមាំ

ចំណុចដែលត្រូវដឹងមុននឹងទទួលការវះកាត់ប្តូរភេទពីស្រីទៅប្រុស

 • ដំណាក់កាលទី១ ​ការវះកាត់យកកន្សោមសុដន់ចេញរួមគ្នាជាមួយការវះកាត់យកស្បូននិងដៃស្បូនចេញ
 • ដំណាក់កាលទី២ ការវះកាត់ភ្ជិតទ្វារមាសរួមគ្នាជាមួយនឹងការតបំពង់បង្ហួរនោម ការបង្កើតបំពង់បង្ហួរនោមនៅដើមដៃដោយប្រើស្បែកត្រង់បរិវេណត្រគាក
 • ដំណាក់កាលទី៣ ការវះកាត់បង្កើតអវយវៈភេទដោយប្រើសាច់នៅដើមដៃនិងបង្កើតថង់ពងស្វាសដោយប្រើប្រាស់សាច់ពីក្លែបយោនី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងដំណាក់កាលនិមួយៗត្រូវមានគំលាតគ្នាប្រមាណពី​៣-៦ខែ ​អ្នកដែលទទួលការវះកាត់ត្រូវមានពេលដើម្បី​ត្រៀមខ្លួន​និងត្រៀមសាច់ឲ្យជាសះស្បើយមុនពេលទទួលការ​វះកាត់ក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់​​។​អ្នកជំងឺ​អាចជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងថាត្រូវការផ្លាស់ប្តូររាងកាយកំរិតណាព្រោះអ្នកដែលទទួលការវះកាត់ម្នាក់ៗមានតំរូវការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាមនុស្សប្រុសមិនដូចគ្នាទេ ពីព្រោះ​អ្នកខ្លះអាចត្រូវការផ្លាស់ប្តូរតែ​ផ្នែកមួយ​ចំនួន​ក៏ពេញចិត្តហើយ​ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះត្រូវការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់អវយវៈរហូតដល់ក្លាយជា​មនុស្សប្រុស​ពេញលេញគ្រប់លក្ខណៈ។

 

ការថែទាំក្រោយការវះកាត់ប្តូរភេទ

 • ក្រោយការវះកាត់វេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំអ្នកជំងឺឲ្យទទួលទានអាហារទន់ៗលើកលែងតែក្នុងករណីខ្លះវេជ្ជបណ្ឌិតអាចមិនអនុញ្ញាតិឲ្យទទួលទានអាហារឬទឹកបានទេក្នុងថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ប្រាកដថាវាមិនមានភាពខុសប្រក្រតីក្រោយការវះកាត់
 • ទទួលទានថ្នាំនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់​វេជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងម៉ត់ចត់
 • ប្រសិនបើមានភាពខុសប្រក្រតីអ្វីមួយកើតឡើងណែនាំឲ្យមកជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់
 • ក្រោយការវះកាត់ប្តូរភេទរួចហើយអ្នកជំងឺត្រូវបានតំរូវឲ្យទទួលអ័រម៉ូន​​​​​​​​​​ភេទប្រុសរហូតអស់មួយជីវិតដើម្បី​ការពារអាការៈខ្វះអ័រម៉ូននិងដើម្បីការពារឆ្អឹងពុក

តម្លៃព្យាបាល

តំណាក់កាលនៃការវះកាត់

​ដំណាក់កាលទី១ – វះកាត់សុដន់ចេញ

តម្លៃ: ១០១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់

​ដំណាក់កាលទី១ – វះកាត់សុដន់ចេញ (ស្នាមរបួសអក្សរ “T” )

តម្លៃ: ១១១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់

​ដំណាក់កាលទី១ – វះកាត់សុដន់ចេញ (ករណីទម្ងន់លើសពី៧០គីឡូក្រាម)

តម្លៃបូកបន្ថែម: ២៥.៥០០ បាត

​ដំណាក់កាលទី១ – រំកិលក្បាលសុដន់ (Nipple Graft)

តម្លៃ: ២២.៥០០ បាត

​ដំណាក់កាលទី១ – វះកាត់សុដន់ចេញ (ស្នាមរបួសអក្សរ “I” )

តម្លៃ: ១១១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់

​ដំណាក់កាលទី១ – ការវះកាត់ដៃស្បូននិងស្បួនចេញដោយវះនៅត្រង់ពោះ​ (TAHBSO)

តម្លៃ: ១១១.០០០ បាត | សម្រាក៤យប់

​ដំណាក់កាលទី១ – ការវះកាត់ដៃស្បូននិងស្បួនចេញដោយកាមេរ៉ា​រួចយកចេញតាមទ្វាមាស (LAVH)

តម្លៃ: ១៣១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់

​ដំណាក់កាលទី១ – Natural Orifice Trans Endoscopic Surgery Hysterectomy

តម្លៃ: ១៣១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់

​ដំណាក់កាលទី២ – រៀបចំបំពង់បង្ហួរនោមព្រមទាំងដេរភ្ជិតស្បូន ​(ករណីវះដោយមិនប្រើកាមេរ៉ា)

តម្លៃ: ១៥១.០០០ បាត | សម្រាក៧យប់

​ដំណាក់កាលទី២ – រៀបចំបំពង់បង្ហួរនោមព្រមទាំងដេរភ្ជិតទស្បូន ​(ករណីវះដោយប្រើកាមេរ៉ា)

តម្លៃ: ១៨១.០០០ បាត | សម្រាក៧យប់

​ដំណាក់កាលទី២ – ត្រៀមសាច់ដៃដើម្បីធ្វើបង្ហួរនោម (បំពង់ទឹកនោម)

តម្លៃ: ៧៥.០០០ បាត | សម្រាក១យប់

​ដំណាក់កាលទី៣ – បង្កើតអវយវៈភេទប្រុស

តម្លៃ: ៣៣១.០០០ បាត | សម្រាក១៤យប់

​ដំណាក់កាលទី៣ – រចនាក្បាលអវយវៈភេទប្រុស

តម្លៃ: ៨១.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់

​ដំណាក់កាលទី៤ – ដាក់ស៊ីលិ​កូនក្នុងអវយវៈភេទប្រុស​ (មិនរួមបញ្ចូលថ្លៃឧបករណ៍)

តម្លៃ: ៩៧.០០០ បាត | សម្រាក៥យប់

​ដំណាក់កាលទី៤ – ដាក់ស៊ីលិ​កូនក្នុងពងស្វាស (មិនរួមបញ្ចូលថ្លៃឧបករណ៍)

តម្លៃ: ៩៦.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

Dr. Sukit Warathamrong